Posredovanje pri prodaji/kupnji automobila

DISKONT
750 Kn

za vozila vrijednosti
do 25.000 Kn

Posredovanje pri prodaji/kupnji automobila

BASIC
1500 Kn

za vozila vrijednosti
od 25.000 do 80.000 Kn

Posredovanje pri prodaji/kupnji automobila

ELEMENT
2500 Kn

za vozila vrijednosti
od 80.000 do 150.000 Kn

Posredovanje pri prodaji/kupnji automobila

COMFORT
3000 Kn

za vozila vrijednosti
od 150.000 do 250.000 Kn

Posredovanje pri prodaji/kupnji automobila

COMFORT +
4000 Kn

za vozila vrijednosti
od 250.000 do  350.000 Kn

Posredovanje pri prodaji/kupnji automobila

EXCLUSIVE
5000 Kn

za vozila vrijednosti
veće od 350.000 Kn

Kataloška procjena automobila

80 Kn

Savjetovanje kod kupnje/prodaje automobila

250 Kn / sat

Naknada za posredovanje prilikom prodaje automobila  naplaćuje se  od prodavatelja , a naknada za posredovanje prilikom kupnje automobila  od kupca .

Agencija ProCars prilikom prodaje automobila koja ima u svojoj ponudi nikada  ne nadograđuje na vlasnikovu cijenu vozila , već se provizija za posredovanje isplaćuje iz konačne cijene koju dogovore prodavatelj i kupac, te ju plaća prodavatelj (nalogodavac).

Agencija  ProCars prilikom posredovanja u kupovini  automobila   na način da je agencija isključivo angažirana za pronalazak adekvatog  automobila  na tržištu, naplaćuje posredničku naknadu na identičan način kao i kod posredovanja u prodaji automobila. 

Prilikom zamjene automobila  provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni po važećem cijeniku umanjeno za 25 % .

Sa svakim klijentom potpisuje se Ugovor o suradnji.

 

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2